+++ ประชาสัมพันธ์วันหยุด---โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก หยุดทำการวันศุกร์ที่ 28 - วันเสาร์ที่ 29 กรกฏาคม 2560 เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 10 +++
Send an Email. All fields with an asterisk (*) are required.

ดาวน์โหลดปฏิทินการศึกษา