เพื่อให้บริการรถรับ – ส่งนักเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นสมควรออกระเบียบเพื่อควบคุมให้ให้รถทุกคันมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน คือ

1.ให้รถรับ – ส่ง นักเรียนทุกคันปฏิบัติตามกฎหมายทุกฉบับที่เกี่ยวข้อง

2.จัดหาอุปกรณ์การดับเพลิงไว้ประจำรถดังนี้

  • - เครื่องดับเพลิง
  • - ชะแลงเหล็ก
  • - ค้อนทุบกระจก

3.จะต้องมีเครื่องปรับอากาศ วิทยุเทปที่ใช้งานได้ดีทุกวัน รวมทั้งการใช้โทรศัพท์มือถือโทรแจ้งโรงเรียนเมื่อส่งนักเรียนคนสุดท้ายเสร็จเรียบร้อยเป็นประจำทุกวัน

4.จะต้องเตรียมน้ำดื่ม และกระดาษเช็ดมือสำหรับนักเรียนไว้ประจำทุกคัน

5.รถทุกคันจะต้องเขียนชื่อโรงเรียน ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์โดยมีขนาด , สี , แบบตัวอักษรตามที่โรงเรียนเลิศหล้ากำหนดเท่านั้น

6.จะต้องให้คุณครูที่ประจำรถ รับ – ส่งนักเรียนจากมือของผู้ปกครองทุกครั้ง และให้คำนึงถึงตลอกเวลาว่านักเรียนทุกคนเป็นบุตรหลานของเรา

7.จะต้องมีวาจาที่สุภาพ ยิ้มแย้ม ทั้งต่อผู้ปกครองและนักเรียนเสมอ การแต่งกายต้องให้เป็นระเบียบเรียบร้อยตามแบบฟอร์มที่จัดให้

8.จะต้องตรวจรักษาสภาพรถเป็นประจำทุกวันก่อนจะออกรับ – ส่งนักเรียน

9.จะต้องทำประกันอุบัติเหตุชั้น 1 ทุกคัน ในกรณีที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น เจ้าของรถจะต้องรับผิดชอบทุกกรณี

10.ช่วงขณะเวลารับ – ส่ง นักเรียนทางรถโรงเรียนไม่มีสิทธิ์รับ – ส่งบุคคลภายนอก รวมทั้งผู้ปกครองเด็ก

11.จะต้องพยายามรักษาเวลาในการเดินทางรับ – ส่งนักเรียนให้อยู่ในเวลา ที่นัดผู้ปกครองทุกวัน และจะต้องรับส่งนักเรียนให้ครบทุกคน โดยใช้ความเร็ว ตามที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด

12.ในขณะปฏิบัติหน้าที่หรืออยู่ในบริเวณโรงเรียนพนักงานขับรถห้ามสูบบุหรี่ และเสพสิ่งติดทุกชนิดอย่างเด็ดขาด

13.อัตราความเร็วในการขับรถไม่เกิน 60 กม./ชม. และขับรถด้วยความไม่ประมาท

14.จัดให้มีการตรวจสภาพร่างกายเกี่ยวกับสารเสพติดจากโรงพยาบาลศรีวิชัย 2 ภาคเรียนละ 1 ครั้งก่อนออกสำรวจเส้นทาง

เส้นทางและสายรถที่วิ่งให้บริการรับ – ส่งนักเรียน

  • สายที่ 1 ตลาดมหาชัย / ถนนพระราม 2 / ตลาดมหาชัยเมืองใหม่
  • สายที่ 2 ถนนบางบอน 5 / เพชรเกษม 81 / ถนนเพชรเกษม
  • สายที่ 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ 13 / บางแค
  • สายที่ 4 ถนนเอกชัย / ถนนกาญจนาภิเษก / ถนนราชพฤกษ์
  • สายที่ 5 ถนนพระราม 2 / บางขุนเทียนชายทะเล / ถนนกาญจนาภิเษก
  • สายที่ 6 ถนนบรมราชชนนี / ถนนราชพฤกษ์ / ถนนกาญจนาภิเษก
  • สายที่ 7 ม.เศรษฐกิจ / ถนนเพชรเกษม / ถนนกาญจนาภิเษก
  • สายที่ 8 ถนนพระราม 2 / แสมดำ / บางขุนเทียน
  • สายที่ 9 ถนนพุทธมณฑลสาย 2 / ถนนพุทธมณฑลสาย 3 / ถนนกาญจนาภิเษก
  • สายที่ 10 บางบัวทอง / บางใหญ่ / ถนนกาญจนาภิเษก
  • สายที่ 11 ถนนราฏบูรณะ / ถนนประชาอุทิศ / ถนนพระราม 2

เส้นทางวิ่งรอบพิเศษหลังเรียนพิเศษ

1. ถนนราชพฤกษ์ / บางแค / ถนนบรมราชชนนี

2.ถนนกาญจนาภิเษก / ถนนพุทธมณฑลสาย 2 / ถนนพุทธมณฑลสาย 4

3.ถนนกาญจนาภิเษก / ถนนพระราม 2 / แสมดำ

ดาวน์โหลดปฏิทินการศึกษา