โรงเรียนเลิศหล้า ถนนกาญจนาภิเษก

E-mail Print PDF

โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก  

ขอแจ้งวันหยุด

 เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 82 พรรษาในวันที่ 12 สิงหาคม 2557 

โดยโรงเรียนปิดทำการตั้งแต่วันเสาร์ที่  9 สิงหาคม ถึงวันอังคารที่ 12 สิงหาคม  2557  
 
E-mail Print PDF

โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก    โดยฝ่ายต่างประเทศได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศครูชาวต่างประเทศขึ้น   ซึ่งมีท่านผู้อานวยการอาจารย์เสรี ปาลเดชพงศ์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับและให้นโยบายในการทำงาน   เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับคณะครูทุกท่าน

Read more...

Page 1 of 2

  • «
  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  Next 
  •  End 
  • »
Joomlart