1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ 1 ตำแหน่ง อัตราเงินเดือนตามประสบการณ์

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 

1. จบปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์
2. สามารถใช้งาน SQL ได้
3. มีประสบการณ์ด้านการดูแลระบบ Network
4. มีความรู้ความเข้าใจในระบบ Server
5. มีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดีในการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์พ่วงอื่น ๆ

 

2. ตำแหน่งช่างซ่อมบำรุง 2 ตำแหน่ง อัตราเงินเดือนตามประสบการณ์

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 

1. วุฒิการศึกษา ปวช ขึ้นไป
2. มีความรู้เรื่องระบบไฟฟ้า งานซ่อมประปา งานซ่อมโต๊ะเก้าอี้ และงานช่างอื่นๆ
3. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ซื่อสัตย์ อดทน

 

3. ตำแหน่งครู 4 ตำแหน่ง  อัตราเงินเดือนตามประสบการณ์

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เพศหญิง
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาการศึกษาปฐมวัย
3. สามารถดูแลเด็กเล็กได้
4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ซื่อสัตย์ อดทน

 

4. ตำแหน่งครูผู้ช่วย 4 ตำแหน่ง อัตราเงินเดือนตามประสบการณ์

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เพศหญิง
2. วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
3. สามารถดูแลเด็กเล็กได้
4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ซื่อสัตย์ อดทน

Download Brochure !!

โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์

เลขที่ 9/29 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

9/29 Prasertmanukij Road, Nawamin Sub-district, Bungkum District , Bangkok 10230

Tel 66 (0) 2-943-9436  Fax 66(0)2-943-9120

E-mail: nawamin@lertlah.com