foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

เปิดรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2561

ปฏิทินการศึกษาเดือนมีนาคม - เดือนพฤษภาคม 2561

Download Brochure !!

กิจกรรมพิเศษวันเสาร์ Saturday Classes & Activites 10/02/61

รับสมัครบุคลากร , ครูประจำชั้นและครูผู้ช่วยระดับปฐมวัย หลายอัตรา

รับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายต่างประเทศ

คุณสมบัติ :  1. จบวุฒิปริญญาโท เอกภาษาอังกฤษ
                  2. สามารถสื่อสารและแปลเอกสารได้ดี
                  3. บุคลิกดี และ มีความคิดสร้างสรรค์
                  4. ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 


รับสมัครครูสอนภาษาอังกฤษ

คุณสมบัติ :  1. จบปริญญาตรีเอกภาษาอังกฤษหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
                 2. ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
                

รับสมัครครูสอนคณิตศาสตร์ 2 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ : 1. จบปริญญาตรีเอกคณิตศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

                2. ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ


รับสมัครเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคลากร

คุณสมบัติ :  1. ชาย/หญิง ไม่จำกัดอายุ
                 2. การศึกษา วุฒิปริญญาตรีบริหารธุรกิจ หรือสาขาทีึ่เกี่ยวข้อง
                 3. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
                 4. มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

รับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป

คุณสมบัติ :  1. เพศ: หญิง
                 2. อายุ: 20-30 ปี
                 3. การศึกษา: ปวช.ขึ้นไป
                 4. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี
                 5. มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
                 6. มีทักษะในการติดต่อประสานงาน และเจรจาต่อรอง กับฝ่ายงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
                 7. มีใจเปิดกว้างในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และพร้อมยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นๆ ได้เป็นอย่างดี
                 8. มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
                 9. มีความซื่อสัตย์สุจริต มีบุคลิกดี ยิ้มแย้มแจ่มใส สะอาดเรียบร้อย
                10. ใช้โปรแกรม Microsoft word/Internet ได้

รับสมัครครูสอนภาษาไทย 2 ตำแหน่ง 

คุณสมบัติ  :  1. จบปริญญาตรีเอกภาษาไทยหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

                  2. ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รับสมัครครูสอนสังคม 2 ตำแหน่ง 

 คุณสมบัติ  :  1. จบปริญญาตรีเอกสังคมหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

                  2. ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รับสมัครครูสอนศิลปะ 1 ตำแหน่ง   

คุณสมบัติ  :  1. จบปริญญาตรีเอกศิลปะหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

                  2. ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รับสมัครครูวิทยาศาสตร์ 1 ตำแหน่ง   

คุณสมบัติ  :  1. จบปริญญาตรีเอกวิทยาศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

                  2. ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รับสมัครช่างซ่อมบำรุง 4 ตำแหน่ง  

 คุณสมบัติ  :  1. วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป 

                   2. ความรู้เรื่องระบบไฟฟ้า งานซ่อมประปา และงานช่างอื่นๆ

                   3. มนุษยสัมพันธ์ดี ซื่อสัตย์ อดทน มีความรับผิดชอบ

รับสมัคร IT Support 4 ตำแหน่ง  

 คุณสมบัติ  :  1. จบปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง

                   2. Support งานด้าน IT สำหรับผู้ใช้

                   3. ดูแล ซ่อมแซมอุปกรณ์ด้าน IT ทั้ง Hardware และ Software

                   4. ติดตั้งและกำหนดค่าการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายได้

                   5. ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รับสมัครเจ้าหน้าที่กราฟฟิค ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์

คุณสมบัติ :    1. การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ,นิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
                   2. สามารถใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับงานด้าน Graphic ได้หลากหลาย
                   3. มีประสบการณ์ทำงาน อย่างน้อย 1 ปี
                   4. มนุษย์สัมพันธ์ดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
                   5. ละเอียด รอบคอบ มีความรับผิดชอบ

ติดต่อได้ที่โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเพชรเกษม

เลขที่ 45 ถนนเพชรเกษม ซอยเพชรเกษม 77 เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160.
45 Petkasem Rd.,Soi Petkasem 77., Nongkheam Bangkok 10160.

อีเมล์. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทร. 0-2809-9081-5

แฟกซ์. 0-2809-9898