โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก

การแนะนำให้ความรู้ เรื่อง การใช้งานเครื่องฟอกอากาศ และการดูแล

โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษกได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องฟอกอากาศ ชาร์ป พลาสม่าคลัสเตอร์ สำหรับใช้ภายในห้องเรียนอาคารอนุบาล และอาคารประถม-มัธยม พร้อมทั้งได้แนะนำให้ความรู้แก่คณะครู ในเรื่องของ วิธีการใช้งาน การดูแลรักษาอย่างถูกวิธี เพื่อให้สามารถใช้งานเครื่องฟอกอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในสุขภาพของนักเรียนเป็นสำคัญ อีกทั้งยังสามารถฆ่าเชื้อโรค เชื้อรา เชื้อแบคทีเรียในอากาศ สลายกลิ่นอับชื้น ตลอดจนสลายสารก่อภูมิแพ้จากไรฝุ่น และช่วยลดปริมาณฝุ่นละออง PM 2.5 ในอากาศได้อีกด้วยค่ะ

ดูเพิ่มเติม :