โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเพชรเกษม

การแข่งขัน Spelling Bee 2019

การแข่งขัน Spelling Bee: ช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศได้จัดการแข่งขันสะกดคำศัพท์ภาษาอังฤษ หรือ "Spelling Bee Contest 2019" ขึ้น โดยเป็นการแข่งขันภายในโรงเรียน เพื่อคัดเลือกนักเรียนที่ชนะการแข่งขันรอบภายในโรงเรียนดังกล่าว เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับกลุ่มโรงเรียนเลิศหล้า ซึ่งการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับกลุ่มโรงเรียน ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนเลิศหล้า กาญจนาภิเษก และโรงเรียนเลิศหล้าของเรามีความยินดีและภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่จะแจ้งผลการแข่งขันดังต่อไปนี้ค่ะ

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1
เด็กชาย ชวกร สนธิรัตน์ (น้องเปาเปา) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
เด็กชาย อาชวิน เคร่งธรรมคุณ (น้องวินนิ่ง) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

รางวัลรองชนะเลิศ (อันดับ 1)
เด็กชาย ชิติพัทธ์ สนธิรัตน์ (น้องปินปิน) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
เด็กหญิง ภูษิณิศา ใจหนักแน่น (น้องเพิร์ล) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

รางวัลรองชนะเลิศ (อันดับ 2)
เด็กชาย กันต์ดนัย รัตนาไพบูลย์ (น้องซี) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
เด็กหญิง สาธนี สนธิรัตน์ (น้องผิงผิง) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เด็กหญิง พลีสา ตั้งสาธิต (น้องเอม) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
เด็กชาย ปัญญา มหศรีแสงเพชร (น้องคิว) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนคนเก่งของโรงเรียนเลิศหล้าที่มีความมุ่งมั่น และความตั้งใจฝึกฝนจนประสบความสำเร็จ สามารถคว้ารางวัลมากมาย นำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียนและครอบครัวทุกคนค่ะ

ดูเพิ่มเติม :