ร่วมงานกับเรา

ครูสอนวิชาพลศึกษา ระดับชั้นอนุบาล 1 –อนุบาล 3

รายละเอียดของงาน

-สอนวิชาพลศึกษา ระดับชั้นอนุบาล 1 –อนุบาล 3

-สอนว่ายน้ำได้

-สามารถดูแลสุขภาพอนามัยของเด็กได้

-มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับเด็กได้

-ดูแล และพัฒนานักเรียนด้านกีฬา

-หน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-เพศชาย / หญิง
-วุฒิปริญญาตรี เอกพลศึกษาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

-สุขภาพแข็งแรง ว่ายน้ำได้ และสามารถเป็นครูสอนว่ายน้ำได้

-ปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้

-มีความรัก เชื่อมั่น ในการพัฒนาผู้เรียนด้วยกีฬา

-หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

จำนวน

2 ตำแหน่ง

แบบฟอร์มสมัครงาน

แนบไฟล์เพิ่มเติม

* ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB และสามารถแนบไฟล์. jpg หรือ. pdf

Captcha image

คลิ๊กที่ภาพเพื่อเปลี่ยนรหัสยืนยัน
* กรุณากรอกข้อมูลในช่องกรอกที่มีสัญลักษณ์นี้ให้ครบเพื่อประโยชน์ของท่านเอง