โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก

หยุดทำการเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา