โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเพชรเกษม

เยี่ยมชมงาน MUIDS Open House 2019

คณะครู นักเรียน และ ผู้ปกครองโรงเรียนเลิศหล้า ได้เข้าเยี่ยมชมงาน MUIDS Open House 2019 ณ หอประชุม โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (MUIDS) จังหวัดนครปฐม เมื่อวันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา
ภายในงานได้รับฟังการแนะนำหลักสูตร แนวทางการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งขั้นตอนการรับสมัครและการสอบคัดเลือกสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จากรองศาสตราจารย์ ดร.วริยา ชินวรรโณ ผู้อำนวยการ นอกจากนี้คณะของโรงเรียนเลิศหล้ายังได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากตัวแทนนักเรียนของ MUIDS ซึ่งเป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนเลิศหล้า นำคณะฯ เยี่ยมชมนิทรรศการผลงานของนักเรียนอีกด้วยค่ะ

ดูเพิ่มเติม :