โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์

สอบ O-NET ป.6, ม.3

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ดูเพิ่มเติม :