ทัศนะจากผู้ปกครอง

คุณแม่น้องณิช่า น้องฟีบี้ และน้องเพิธส

โรงเรียนให้อะไรหลายๆ อย่างกับลูก ความรู้ ความคิด ความกล้าแสดงออก ปลูกฝังกัน ตั้งแต่อนุบาลจนถึงมัธยม สิ่งสำคัญที่สุด คือ การได้รับความรัก ความอบอุ่นจากคุณครูและเพื่อนๆ
เกิดเป็นสังคมที่เปี่ยมไปด้วยมิตรภาพที่ดีค่ะ

คุณแม่น้องทีม และน้องไทม์

ตั้งแต่ลูกได้มาเรียนที่นี่ เขาเป็นเด็กที่มีความรับผิดชอบในหน้าที่ มีระเบียบวินัยในตนเอง มีความเชื่อมั่น และกล้าแสดงออก คุณครูให้ความรัก เอาใจใส่ และเป็นกันเองกับเด็กๆ การเรียนเป็นสิ่งสำคัญเท่าๆ กับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งจินตนาการในการเรียนรู้ เป็นจุดเริ่มต้น
ก่อให้เกิดสิ่งใหม่ๆ ในตัวเด็กค่ะ

คุณพ่อน้องแวน น้องเจ็ท และน้องที-ทรี

ลูกสาวของผมทั้ง 3 คน เป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนดี นิสัยร่าเริง และมีวินัยในการทำงาน
โดยไม่ต้องเรียนพิเศษที่อื่นเพิ่มเติมเลย เพราะที่นี่จัดการให้ครบถ้วนแล้ว

คุณแม่น้องเจแปน และน้องเจอาร์

เมื่อ 6 ปีก่อน มีโจทย์ยากอยู่ข้อหนึ่ง คือ การหาบ้านหลังที่สองให้ลูก 6 ปี ผ่านไป รู้เลยค่ะว่าการตัดสินใจครั้งนั้นไม่ผิดพลาด ตอนนี้ลูกได้อยู่ในบ้านหลังที่สองที่สร้างเขาให้มีศักยภาพเกินความคาดหวัง

คุณพ่อ และคุณแม่น้องมายด์

การตัดสินใจเลือกโรงเรียนให้น้องมายด์ เริ่มแรก ดูจากการเดินทางสะดวกใกล้บ้าน แนวทางการเรียนการสอน สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน ซึ่งตลอดเวลาที่น้องมายด์เรียนในระดับชั้นอนุบาล (อ.1-อ.3) ทั้งคุณพ่อ และคุณแม่ได้เห็นถึงการดูแลเอาใจใส่ที่ดีของแม่ครู และครูชาวต่างประเทศ ที่มีต่อนักเรียนทุกๆ คน นอกจากคุณครูแล้ว ยังมีผู้ปกครองของเพื่อนๆ ลูก ที่คอยแบ่งปันข้อมูล และช่วยเหลือกันตลอด ลูกมีความสุขในการไปโรงเรียน มีพัฒนาการการเรียนรู้ที่ดี ตลอดจนอยู่ในสภาพแวดล้อมและสังคมของโรงเรียนที่ดี นั่นคือ คำตอบที่ให้น้องมายด์เรียนต่อในระดับประถมที่โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก

คุณพ่อ และคุณแม่น้องเฟป

เหตุที่ตัดสินใจให้ลูกเรียนที่นี่เป็นเพราะชื่นชอบทั้งสิ่งแวดล้อม สังคมของผู้ปกครอง บรรยากาศภายในโรงเรียนเลิศหล้า ถนนกาญจนาภิเษก รวมถึงพ่อครู แม่ครู ทั้งครูไทยและครูต่างประเทศ จนถึงระบบการเรียนการสอนของที่นี่ อีก 1 ปัจจัย เป็นเพราะภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่สำคัญยิ่ง เราเห็นถึงความสำคัญในจุดนี้ และ ที่ร.ร. แห่งนี้ มีคุณครูซึ่งเป็นเจ้าของภาษาโดยตรงจากประเทศแคนนาดา มาสอนในภาควิชาภาษาอังกฤษทั้งหมด สิ่งนี้เอง ที่เป็นจุดที่เราสนใจ ตั้งแต่วันแรกที่ให้ลูกเข้ารับการศึกษาที่นี่ และในอนาคตข้างหน้า ก็มีความประสงค์จะให้ลูกได้รับการศึกษาต่อจนจบมัธยมศึกษาตอนต้น

คุณพ่อ และคุณแม่น้องบอสตัน

คุณพ่อ คุณแม่ มีความมั่นใจในวิสัยทัศน์ของโรงเรียนว่าสามารถส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสติปัญญา ให้ลูกได้เต็มศักยภาพ โดยมีคุณครูที่ดูแลเอาใจใส่ลูกอย่างใกล้ชิด มีการสื่อสารระหว่างโรงเรียน และผู้ปกครองได้เป็นอย่างดี รวมถึงทำเลที่ตั้งของโรงเรียนติดถนนใหญ่ สะดวกต่อการรับ-ส่ง มีความปลอดภัย และมีบรรยากาศในการเรียนที่ดี ซึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณพ่อ คุณแม่ ที่ต้องการได้รับจากโรงเรียน คือ ลูกมีความสุขในการมาโรงเรียนทุกวัน

คุณแม่น้องมุก

มุกรู้ไหมลูก ? ว่าการเลือกโรงเรียนให้หนูไม่ใช่เรื่องง่ายเลย โรงเรียนที่พร้อมทั้งด้านวิชาการ ภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย และสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยให้กับลูกสาวแม่ ที่ต้องเข้าโรงเรียนตั้งแต่ 2 ขวบกว่า ด้วยความใจเย็น และประสบการณ์ของแม่ครู ทำให้หนูเข้ากับแม่ครูและเพื่อนได้เป็นอย่างดี มีชิ้นงานประดิษฐ์มาอวดแม่เสมอๆ ตอนนี้หนูพร้อมแล้วที่จะโตขึ้นในระดับประถม แม่มั่นใจเลยว่าโรงเรียนเลิศหล้า จะดูแลลูกสาวแม่ได้เป็นอย่างดี เหมือนที่ผ่านมาตั้งแต่อนุบาล