ร่วมงานกับเรา

ครูฝ่ายสุขอนามัย

รายละเอียดของงาน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. จบวุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาวิชา ด้านอาหารและโภชนาการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2. มีความรู้ ความเข้าใจ ด้านโภชนาการ และสุขอนามัย ของบุคคลตามช่วงวัย หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. มีทักษะด้านการวางแผน / วิเคราะห์ เกี่ยวกับด้านการดูแลสุขภาพ โภชนาการต่างๆ

4. สามารถตรวจสอบงานด้านอาหารและโภชนาการ ดูแลควบคุมการประกอบอาหาร

5. สามารถพัฒนาเมนูอาหาร และรักในการประกอบอาหาร

6. มีประสบการณ์ด้านอาหารและโภชนาการ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

7. มีประสบการณ์การทำงานด้านสุขอนามัย จะพิจารณาเป็นพิเศษ

8. สามารภติดต่อและประสานกับสาธารณสุขได้

9. มีความอดทนในการทำงาน

10. มีมนุษสัมพันธ์ที่ดี

จำนวน

1 ตำแหน่ง

แบบฟอร์มสมัครงาน

แนบไฟล์เพิ่มเติม

* ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB และสามารถแนบไฟล์. jpg หรือ. pdf

Captcha image

คลิ๊กที่ภาพเพื่อเปลี่ยนรหัสยืนยัน
* กรุณากรอกข้อมูลในช่องกรอกที่มีสัญลักษณ์นี้ให้ครบเพื่อประโยชน์ของท่านเอง