ร่วมงานกับเรา

ท่านที่สนใจสามารถส่ง resume ได้ที่ kanchana@lertlah.com หรือสมัครด้วยตนเองที่โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก ในวันและเวลาราชการ
และสำหรับชาวต่างประเทศสามารถส่ง resume ข้อมูลการสมัคร hr@lertlah.com.