ร่วมงานกับเรา

ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์

รายละเอียดของงาน

รายละเอียดงาน

-จัดการเรียนการสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ ให้กับนักเรียนในระดับที่ได้รับมอบหมาย

-รับผิดชอบงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

-จบการศึกษาปริญญาตรีครุศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

-มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการสอนทางด้านคณิตศาสตร์

-มีความสามารถในการบริหารจัดการงานได้ดี

-มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือกำลังจะได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูก่อนวันเริ่มงาน

-สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้  รักเด็ก มีความอดทน  อ่อนน้อม

-เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนได้เป็นอย่างดี

-มีทัศนคติที่ดีต่อการดูแลนักเรียน

-มีความละเอียดรอบคอบ  มีความรับผิดชอบสูงและตรงต่อเวลา  รักในวิชาชีพครู

-ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่

คุณสมบัติของผู้สมัคร

จำนวน

2 ตำแหน่ง

แบบฟอร์มสมัครงาน

แนบไฟล์เพิ่มเติม

* ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB และสามารถแนบไฟล์. jpg หรือ. pdf

Captcha image

คลิ๊กที่ภาพเพื่อเปลี่ยนรหัสยืนยัน
* กรุณากรอกข้อมูลในช่องกรอกที่มีสัญลักษณ์นี้ให้ครบเพื่อประโยชน์ของท่านเอง