ร่วมงานกับเรา

ครูสอนวิชาภาษาไทย

รายละเอียดของงาน

รายละเอียดงาน

- จัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทย ให้กับนักเรียนตามที่ได้รับมอบหมาย

- รับผิดชอบงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

- จบการศึกษาปริญญาตรี ครุศาสตร์ หรือ ศึกษาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เอกภาษาไทย

- มีความรู้ภาษาไทยเป็นอย่างดีสามารถสอนในระดับชั้นประถมศึกษา - มัธยมศึกษาได้

- เป็นผู้ที่มีมนุษย์สัมพันธ์ดี กระตือรือร้นในการทำงาน

- มีประสบการณ์การสอนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

- มีความสามารถในการบริหารจัดการงานได้ดี

- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือกำลังจะได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูก่อนวันเริ่มงาน

- สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ รักเด็ก มีความอดทน อ่อนน้อม

- เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนได้เป็นอย่างดี

- มีทัศนคติที่ดีต่อการดูแลนักเรียน

- มีความละเอียดรอบคอบ รับผิดชอบสูงและตรงต่อเวลา รักในวิชาชีพครู

- ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่

คุณสมบัติของผู้สมัคร

จำนวน

1 ตำแหน่ง

แบบฟอร์มสมัครงาน

แนบไฟล์เพิ่มเติม

* ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB และสามารถแนบไฟล์. jpg หรือ. pdf

Captcha image

คลิ๊กที่ภาพเพื่อเปลี่ยนรหัสยืนยัน
* กรุณากรอกข้อมูลในช่องกรอกที่มีสัญลักษณ์นี้ให้ครบเพื่อประโยชน์ของท่านเอง