ร่วมงานกับเรา

ครูฝ่ายต่างประเทศ

รายละเอียดของงาน

รายละเอียดงาน

จัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ ให้กับนักเรียนในระดับที่ได้รับมอบหมาย

รับผิดชอบงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

จบการศึกษาปริญญาตรีครุศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

มีความรู้ความสามารถทางด้าน การฟัง การพูด การอ่าน การเขียนภาษาอังกฤษระดับดีเยี่ยม

มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการสอนทางด้านภาษาอังกฤษจะพิจารณาเป็นพิเศษ

มีความสามารถในการบริหารจัดการงานได้ดี

มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือกำลังจะได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูก่อนวันเริ่มงาน

สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้  รักเด็ก มีความอดทน  อ่อนน้อม

เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนได้เป็นอย่างดี

มีทัศนคติที่ดีต่อการดูแลนักเรียน

มีความละเอียดรอบคอบ  มีความรับผิดชอบสูงและตรงต่อเวลา  รักในวิชาชีพครู

ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่

คุณสมบัติของผู้สมัคร

จำนวน

0 ตำแหน่ง

แบบฟอร์มสมัครงาน

แนบไฟล์เพิ่มเติม

* ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB และสามารถแนบไฟล์. jpg หรือ. pdf

Captcha image

คลิ๊กที่ภาพเพื่อเปลี่ยนรหัสยืนยัน
* กรุณากรอกข้อมูลในช่องกรอกที่มีสัญลักษณ์นี้ให้ครบเพื่อประโยชน์ของท่านเอง