โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ทุกระดับ