โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก

ภาพบรรยากาศการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์

ภาพบรรยากาศการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ สนุกสนานไปกับการเรียนรู้ เรื่องอวัยวะและหน้าที่การทำงานของสัตว์ต่างๆ ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1/2 แม่ครูได้สอนให้เด็กๆรู้จักกับสัตว์นานาชนิด อาทิ ช้าง ยีราฟ นก งู เป็นต้น ซึ่งเด็กๆจะได้เรียนรู้ถึงความเหมือนและความแตกต่างของสัตว์ชนิดต่างๆและเพื่อเป็นการทบทวนความเข้าใจให้แก่เด็กๆแม่ครูได้ถาม-ตอบในสิ่งที่เรียนมาแก่นักเรียน ซึ่งช่วยกระตุ้นให้เด็กๆเกิดความตั้งใจในการฟัง และตอบคำถามมากยิ่งขึ้นค่ะ

ดูเพิ่มเติม :