โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก

วัน-เวลา และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ประจำปีการศึกษา 2563