โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก

วิทยาศาสตร์ เรื่อง ส่วนประกอบของพืชดอก

ภาพบรรยากาศการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 2/4 วันนี้แม่ครูได้สอนเรื่อง ส่วนประกอบของพืชดอก ซึ่งนักเรียนจะได้เรียนรู้ลักษณะ หน้าที่ และส่วนต่างๆ ของพืชดอก อาทิ ก้านดอก กลีบเลี้ยง กลีบดอก เกสรตัวผู้และเกสรตัวเมีย ดอกของพืชบางชนิดมีสีสันสวยงาม บางชนิดมีกลิ่นหอม บางชนิดมีน้ำหวาน สิ่งต่างๆ เหล่านี้พืชใช้ในการดึงดูดแมลงให้มาตอม เพื่อช่วยในการขยายพันธุ์พืชต่อไป จากการเรียนรู้ในวันนี้จะช่วยฝึกฝนให้นักเรียนเป็นคนช่างสังเกตสิ่งต่างๆ รอบตัวมากยิ่งขึ้นค่ะ

ดูเพิ่มเติม :