โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก

ภาพบรรยากาศการเรียนวิชาศิลปะของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 5/3

ภาพบรรยากาศการเรียนรู้อย่างสนุกสนานในรายวิชาศิลปะของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 5/3 วันนี้เด็กๆ ได้เรียนรู้ เรื่อง ประติมากรรม นูนต่ำ นูนสูง ลอยตัว ผ่านการลงมือปฏิบัติจริงด้วยการปั้นดินน้ำมัน โดยมีไม้พลาสติกเป็นอุปกรณ์ช่วยในการทำงาน เด็กๆ ได้สร้างสรรค์เป็นรูปต่างๆ อาทิ ซูชิ บ้าน ผึ้ง หนอน และตัวการ์ตูน ตามจินตนาการ การทำงานศิลปะจะช่วยเสริมสร้างให้เด็กๆ มีสมาธิมากยิ่งขึ้นอีกด้วยค่ะ

ดูเพิ่มเติม :