โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก

กิจกรรม Lertlah Prep.

กิจกรรม Lertlah Prep. ครั้งที่ 2 ที่ผ่านมา เด็กๆ และผู้ปกครอง จำนวน 8 ครอบครัว ได้ทำกิจกรรมร่วมกับคุณครู และเพื่อนๆ อย่างหลากหลาย อาทิ กิจกรรม English Activities : ปะติดกระดาษสัตว์ประหลาดน่ารัก กิจกรรม Art and Crafts : ประดิษฐ์ดอกไม้จากจานกระดาษ และกิจกรรมเสริมพัฒนาการ : ร้องเล่นเต้นสนุก เล่านิทานประกอบภาพ ร่วมกับคุณครูชาวไทย และครูชาวต่างประเทศ กิจกรรมดังกล่าวเป็นการส่งเสริมและช่วยพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ ให้แก่เด็กๆ ทั้งการฟัง การพูด การสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ความกล้าแสดงออก เป็นต้น นอกจากนี้เด็กๆ บางคนยังเริ่มห่างจากผู้ปกครองได้บ้างแล้ว ถือเป็นการสร้างความคุ้นเคยให้เด็กๆ เกิดความเคยชินเมื่ออยู่กับคุณครูที่โรงเรียน โรงเรียนขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่กล่าวชื่นชมรูปแบบการจัดกิจกรรม พร้อมทั้งให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีค่ะ พบกันในวันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 นี้นะคะ

ดูเพิ่มเติม :