โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก

กิจกรรมหยุดทุกงานเพื่อการอ่าน Drop Everything and Read (DEAR)

ภาพบรรยากาศกิจกรรมหยุดทุกงานเพื่อการอ่าน Drop Everything and Read (DEAR) ครั้งที่ 2 อีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ที่โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษกจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ภายใต้โครงการใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รักการอ่าน เพื่อส่งเสริมให้เด็กๆ มีนิสัยรักการอ่าน รู้จักแบ่งเวลาเรียน เวลาเล่น และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด นอกจากเด็กๆ จะได้รับความรู้จากการอ่านหนังสือแล้ว ยังเป็นการกระตุ้นการทำงานของสมอง ช่วยพัฒนาเรื่องการจำ ทำให้รู้สึกผ่อนคลาย อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างสมาธิอีกด้วยค่ะ

ดูเพิ่มเติม :