โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก

กิจกรรม SMART KIDS กล้าคิดกล้าพูด By Lertlah & Life Lab

ภาพบรรยากาศการเรียนรู้กิจกรรม SMART KIDS กล้าคิดกล้าพูด By Lertlah & LifeLab ภายใต้หัวข้อ Journey Around the World ในสัปดาห์นี้เด็กๆ ได้ฝึกทักษะการเล่านิทาน และการเล่าเรื่องตามหัวข้อที่คุณครูกำหนด ซึ่งเด็กๆ จะได้ฝึกการคิดเรื่องราว เหตุการณ์ต่างๆ ที่จะนำมาเล่า แบ่งปันให้เพื่อนๆ และคุณครูได้ฟัง รวมไปถึงยังได้ฝึกการใช้โทนเสียงต่างๆ ในการเล่าให้เหมาะสมกับอารมณ์ เรื่องราวในเหตุการณ์นั้นๆ อาทิ สนุก ตลก เศร้า เป็นต้น ซึ่งจะเป็นส่วนช่วยให้เด็กๆ ได้พัฒนาทักษะการพูดของตนเอง ทำให้เด็กๆ สามารถเล่าเรื่องราวต่างๆ ได้อย่างน่าสนใจ และเป็นธรรมชาติค่ะ

ดูเพิ่มเติม :