โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก

กิจกรรม Lertlah Prep.

สำหรับกิจกรรม Lertlah Prep. ในครั้งที่ 3 นี้ เด็กๆ และผู้ปกครอง ได้ทำกิจกรรมเสริมพัฒนาการ ยืดหยุ่นร่างกาย ในกิจกรรม Performance Kids โดยได้รับเกียรติจาก V02 M.A.X Studio มาเป็นวิทยากรในการฝึกสอน เด็กๆ และผู้ปกครองจะได้ออกกำลังกายในรูปแบบของการเล่นโยคะ ในท่าสัตว์ต่างๆ อาทิ สิงโต ยีราฟ เสือ เป็นต้น ซึ่งเป็นการพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวของร่างกาย เสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ อีกทั้งยังเป็นการฝึกสมาธิ ทำให้เด็กๆ สามารถจดจ่อกับการทำกิจกรรมต่างๆ ได้เป็นเวลานาน นอกจากนี้แล้ว เด็กๆ ต่างเริ่มคุ้นเคยกับเพื่อนๆ พ่อครู แม่ครู สามารถชวนเพื่อนๆ ร่วมกันทำกิจกรรมได้อย่างสนุกสนาน ไม่เขินอาย อีกทั้งยังมีความกล้าแสดงออก กล้ายกมือ ถาม-ตอบ พูดคุยกับคุณครู และเพื่อนๆ มากขึ้นค่ะ

ดูเพิ่มเติม :