โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก

รับสมัครนักเรียน

โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษกเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 และเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ซึ่งขณะนี้มีผู้ปกครองให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชม และสมัครเรียนเป็นประจำทุกวัน ผู้ปกครองท่านใดที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และสมัครเรียนให้แก่บุตรหลานของท่านได้ที่ห้องธุรการ โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.00 น. และวันเสาร์ เวลา 08.30 - 15.30 น. หรือโทรศัพท์หมายเลข 02 894 5400

ดูเพิ่มเติม :