โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก

งานปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานที่

ฝ่ายงานอาคารสถานที่ได้ดำเนินการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่โดยรอบบริเวณโรงเรียนเป็นประจำทุกสัปดาห์ โดยเมื่อวันเสาร์ที่ 19 – วันอาทิตย์ 20 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ฝ่ายอาคารสถานที่ได้ดำเนินการทำความสะอาด และซ่อมแซมบริเวณต่างๆ อาทิ ทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบบริเวณโรงเรียนด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ล้างพัดลมบริเวณโรงอาหาร ล้างบ่อปลา ตัดต้นไม้ รวมถึงฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อทุกห้องเรียน เพื่อกำจัดฝุ่น อีกทั้งยังเป็นการฆ่าเชื้อโรค อันเป็นสาเหตุของโรคติดต่อตามฤดูกาล หรือโรคติดต่อทางเดินหายใจต่างๆ อันเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการใช้งานของคณะครู บุคลากร และนักเรียนค่ะ

ดูเพิ่มเติม :