โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก

การรับนักเรียนรอบพิเศษการบ้าน