โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก

กิจกรรม Saturday English Immersion Communication

เมื่อวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา เป็นการเรียนการสอนสัปดาห์สุดท้าย ของกิจกรรม Saturday English Immersion Communication ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก จึงจัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน ซึ่งสร้างความประทับใจให้กับนักเรียนเป็นอย่างมากค่ะสำหรับกิจกรรมในวันนี้นอกจากนักเรียนจะร่วมแต่งกายใน Theme Rock and Roll เพื่อเพิ่มสีสันในการเรียนการสอนแล้ว คณะครูชาวต่างประเทศยังได้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนได้ร่วมสนุกอย่างสร้างสรรค์ อาทิ การประดิษฐ์เครื่องดนตรีกีตาร์ Shaking drums เป็นต้น รวมถึงร่วมรับประทานอาหารมื้อกลางวันด้วยอาหารจานโปรดของนักเรียนอีกด้วยค่ะทางโรงเรียนขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่าน สำหรับความร่วมมือในการส่งบุตรหลานเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้และเตรียมพบกับกิจกรรม Saturday English Immersion Communication ครั้งต่อไป ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นี้นะคะ

ดูเพิ่มเติม :