โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก

เรามีนโยบายสำคัญให้ทุกคน เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข

เรามีนโยบายสำคัญให้ทุกคน เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข

ดูเพิ่มเติม :