โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก

หยุดทำการ

โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก หยุดทำการระหว่าง วันพฤหัสบดีที่ 19 - วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2563 เนื่องในวันหยุดพิเศษตามประกาศของ ครม.