โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก

กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563