โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก

กิจกรรม Sport Camp

กิจกรรม Sport Camp ในวันนี้ เด็กๆ ได้เรียนรู้ทักษะพื้นฐานของการเล่นกีฬาฮอกกี้ และกีฬาแบดมินตัน รวมถึงกฎกติกา วิธีการเล่น และเทคนิคต่างๆ อาทิ การจับไม้ การทรงตัว การขยับร่างกายที่ถูกต้อง เด็กๆ ต่างตื่นเต้นและให้ความสนใจในการเรียนรู้เป็นอย่างดี ฮอกกี้มีประโยชน์ต่อเด็กในหลายรูปแบบรวมทั้งทางร่างกาย อารมณ์ และจิตใจ ส่วน กีฬาฮอกกี้ถือเป็นกีฬาใหม่อีกชนิดหนึ่งที่เด็กๆ ยังไม่ค่อยคุ้นเคย ซึ่งมีข้อดีอยู่สองข้อหลัก ดังนี้
1. ฮ็อกกี้สร้างอุปนิสัย เนื่องจากฮ็อกกี้เป็นกีฬาประเภททีมเด็กๆ ที่เล่นจะได้เรียนรู้คุณค่าของการทำงานร่วมกับผู้อื่น พวกเขาจะคิดหาวิธีพึ่งพาเพื่อนร่วมทีมและเข้าใจว่าความร่วมมือคือกุญแจสู่ความสำเร็จ เด็กๆ ในทีมฮอกกี้จะได้สัมผัสกับจิตวิญญาณของทีมที่ส่งเสริมความไว้วางใจความรับผิดชอบและความมีน้ำใจนักกีฬา
2. ฮอกกี้เป็นกีฬาที่รวดเร็ว ซึ่งจะช่วยเพิ่มความคล่องตัวทางไหวพริบ เด็กๆ ที่สามารถเรียนรู้วิธีเล่นกีฬาในสภาพแวดล้อมแบบนี้จะช่วยเพิ่มความสามารถในการตัดสินใจอย่างรวดเร็วและฉับพลัน
กิจกรรมแบดมินตัน และ ฮ็อกกี้ในวันนี้จะส่งเสริมให้เด็กๆ ได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และรักการออกกำลังกายอีกด้วยค่ะ

ดูเพิ่มเติม :