โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก

การแข่งขันว่ายน้ำในรายการ SWIM TO DEVELOP SKILL ครั้งที่ 2

โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษกขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำในรายการ SWIM TO DEVELOP SKILL ครั้งที่ 2 ณ สนามกองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์) วันเสาร์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งนักเรียนของเราสามารถคว้ารางวัลมาได้ 1 เหรียญทอง 7 เหรียญเงิน 8 เหรียญทองแดง รางวัลถ้วยร่วมบุคคลชายอันดับที่ 6 และรางวัลถ้วยร่วมบุคคลหญิงอันดับที่ 7 โดยมีรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันดังนี้
เด็กหญิงณณิชา ปิยรัตนสุวรรณ ป.1/1 ได้รับรางวัล 2 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง
เด็กหญิงปภาดา พินิจสอน ป.3/1 ได้รับรางวัล 1 เหรียญทองแดง
เด็กหญิงขวัญข้าว รักพินิจ ป.3/4 ได้รับรางวัล 1 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง และรางวัลถ้วยรวมบุคคลหญิง รุ่นอายุ 8 ปี อันดับที่ 7
เด็กชายวิชยา กันสุธา ป.4/1 ได้รับรางวัล 1 เหรียญเงิน และรางวัลถ้วยรวมบุคคลชายรุ่นอายุ 10 ปี อันดับที่ 6
เด็กชายวชิรณัฏฐ์ กิติปรียาพร ป.4/1 ได้รับรางวัล 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง
เด็กชายสวิส เสริญวงศ์สัตย์ ป.5/1 ได้รับรางวัล 2 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง
ถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่นักเรียนของเราได้ใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์ และยังสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ตนเอง และครอบครัวอีกด้วยค่ะ ทางโรงเรียนขอเป็นกำลังใจให้แก่นักเรียนทุกคนในการฝึกฝนและพัฒนาตนเองตามความสามารถในด้านต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันในโอกาสต่อไปนะคะ

ดูเพิ่มเติม :