โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก

ภาพบรรยากาศการเรียนรู้กิจกรรม November Camp

ภาพบรรยากาศการเรียนรู้กิจกรรม November Camp ของนักเรียนระดับปฐมวัย ในวันนี้คุณครูได้ให้เด็กๆ สร้างสรรค์ผลงานศิลปะด้วยการประดิษฐ์ชิ้นงานที่เกี่ยวข้องตาม Theme การเรียนรู้ Lertlah Circus Under the Big top อาทิ ระบายสีรูปตัวตลก ประดิษฐ์หมวกกระดาษ และตกแต่งแก้วน้ำให้สวยงาม เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะช่วยให้เด็กๆ ได้ฝึกทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็กของมือให้แข็งแรง ผ่านการจับ สัมผัส อีกทั้งยังเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการตามการเรียนรู้ของเด็กๆ อีกด้วยค่ะ

ดูเพิ่มเติม :