โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษกมีกำหนดการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ดูเพิ่มเติม :