โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก

โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษกเปิดทำการตามปกติ

วันเสาร์ที่ 5 และวันจันทร์ที่ 7 ธันวามคม 2563 โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษกเปิดทำการตามปกติ