โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก

ภาพบรรยากาศการเปิดภาคเรียนที่ 2/2563

โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษกขอต้อนรับผู้ปกครองทุกท่านเข้าสู่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ค่ะ เช้าวันแรกของการเปิดเรียน นักเรียนทุกคนมาโรงเรียนกันแต่เช้าตรู่ ต่างตื่นเต้นที่จะได้พบเจอกับเพื่อนๆ พ่อครู แม่ครู และสำหรับนักเรียนระดับปฐมวัย อาจจะยังไม่คุ้นชิน มีร้องไห้ งอแงอยู่บ้าง ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดแม่ครูดูแลนักเรียนเป็นรายบุคคล เพื่อให้นักเรียนรู้สึกอบอุ่นใจ และคลายความกังวล จนสามารถปรับตัวและทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆ และคุณครูได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ทางโรงเรียนยังคงไว้ซึ่งมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด โดยมีการตรวจคัดกรองนักเรียนด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ใช้เจลล้างมือ และสวมใส่หน้ากากอนามัยก่อนเข้าภายในอาคารเรียนค่ะ

ทางโรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษกขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด รวมถึงมารับ-ส่งนักเรียนตามเวลาที่กำหนด ซึ่งจะช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดทั้งพื้นที่ภายในโรงเรียน และบริเวณโดยรอบได้เป็นอย่างดีค่ะ

ดูเพิ่มเติม :