โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก

ภาพบรรยากาศการให้บริการห้อง CCTV

โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษกได้เปิดให้ผู้ปกครองเข้าใช้บริการห้อง CCTV ในภาคเรียนที่ 2 ภายใต้เงื่อนไขการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID - 19) ตามมาตรการที่โรงเรียนกำหนด เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้เข้าสังเกตการเรียนการสอนของคุณครู รวมถึงพฤติกรรมต่างๆ ของลูกๆ นักเรียน เมื่ออยู่ที่โรงเรียน อีกทั้งยังช่วยคลายความกังวลใจให้แก่ผู้ปกครองทุกท่านอีกด้วยค่ะ หากผู้ปกครองท่านใดสนใจเข้าใช้บริการห้อง CCTV สามารถติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่ฝ่ายธุรการ หมายเลขโทรศัพท์ 02 - 894 - 5400 ค่ะ

ดูเพิ่มเติม :