โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4