โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก

Acting’s Playground สนามเด็กเล่น (ละคร)

โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษกร่วมกับ Life Lab Theatre จัดกิจกรรม ห้องเรียนการแสดง Acting’s Playground สนามเด็กเล่น (ละคร) ขึ้น โดยในภาคเรียนที่ 2 นี้ เด็กๆ จะได้เรียนรู้การฝึกทักษะการสื่อสาร เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจ ความกล้าแสดงออก ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่น เพื่อนำไปสู่การเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง โดยในสัปดาห์แรกของการเรียนรู้ คุณครูผู้สอนได้ให้เด็กๆ ทำกิจกรรมละลายพฤติกรรมเพื่อเป็นการสร้างความคุ้นเคย เพื่อให้เด็กๆ ไม่รู้สึกเขินอาย ด้วยการ ทายคำใบ้จากท่าทาง และ การพูดต่อบทสนทนาจากบทที่คุณครูกำหนดให้ เป็นการฝึกทักษะการรับส่งของการสนทนา อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เด็กๆ กล้าคิด กล้าพูด และกล้าแสดงออกอีกด้วยค่ะ

ดูเพิ่มเติม :