โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก

ภาพบรรยากาศปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบโรงเรียน

นอกเหนือจากการทำความสะอาด และฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคบริเวณโดยรอบพื้นที่โรงเรียนในช่วงวันหยุดเรียนกรณีพิเศษนี้แล้ว อีกหนึ่งสิ่งที่โรงเรียนดำเนินการทำเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ คือ การปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณโรงเรียน อาทิ ทาสีพื้นถนน ตัดต้นไม้ ซ่อมแซมพื้นทางเดิน เป็นต้น เพื่อให้เกิดความสวยงาม สะอาด ร่มรื่น น่าอยู่ รวมไปถึงให้มีความปลอดภัยอย่างสูงสุดต่อตัวนักเรียน และผู้ปกครองค่ะ

ดูเพิ่มเติม :