โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก

การรับหนังสือ

โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษกกำหนดให้ผู้ปกครองมารับหนังสือ เพื่อประกอบการเรียนรู้ E-Learning (Electronic Learning) ตามรอบเวลา ระหว่างวันจันทร์ที่ 4 และวันอังคารที่ 5 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา โดยพ่อครู แม่ครู ได้ดำเนินการจัดเตรียมหนังสือไว้ให้กับลูกๆ นักเรียนของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองในการมารับหนังสือเป็นอย่างดี โรงเรียนขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือในการปฎิบัติตามมาตรการ และการสนับสนุนด้วยดีมาโดยตลอด

ดูเพิ่มเติม :