โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก

ภาพบรรยากาศอบรมการใช้งานโดรน (Drone)

ภาพบรรยากาศคณะครูฝ่ายประถม-มัธยม ฝ่ายอนุบาล และฝ่ายต่างประเทศ ได้เข้าร่วมอบรมการใช้งานโดรน (Drone) ขั้นพื้นฐาน เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการถ่ายทำการเรียนรู้ และเบื้องหลังการถ่ายทำ E-Learning ให้เกิดเป็นทัศนียภาพใหม่ๆ ทำให้เด็กๆ ได้เห็นภาพบรรยากาศในมุมมองใหม่ๆ ที่น่าตื่นตา ตื่นใจของโรงเรียน เปรียบเสมือนนำบรรยากาศโรงเรียนมาสู่หน้าจอของนักเรียน เพื่อช่วยกระตุ้นให้นักเรียน เกิดความสนใจในการเรียนมากยิ่งขึ้นค่ะ ทางโรงเรียนขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้การสนับสนุนในการให้ลูกๆ ของเราได้เข้าเรียนรู้ E-Learning อย่างต่อเนื่อง แล้วพบกันในห้องเรียน Google Classroom นะคะ

ดูเพิ่มเติม :