โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก

การปรับปรุงพื้นผิวถนนทางลาด

โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก ได้ดำเนินการปรับปรุงพื้นผิวถนนทางลาด ด้านหน้าทางขึ้นจุดรับ - ส่ง นักเรียน บริเวณอาคารประถม - มัธยม ให้มีความสมบูรณ์ พร้อมใช้งานอยู่เสมอ สามารถอำนวยความสะดวก และมีความปลอดภัยแก่ผู้ปกครองทุกท่านในการใช้รถ ใช้ถนนบริเวณดังกล่าวอย่างคล่องตัว ทั้งนี้มีกำหนดการแล้วเสร็จภายในวันที่ 28 มกราคม 2564 ค่ะ

ดูเพิ่มเติม :