โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก

โครงสร้างเวลาเรียน ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดไว้ จึงกำหนดให้วันหยุดนักขัตฤกษ์ภาคเรียนที่ 2/2563

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษกได้พิจารณาโครงสร้างเวลาเรียน ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดไว้ จึงกำหนดให้วันหยุดนักขัตฤกษ์ภาคเรียนที่ 2/2563 เป็นวันเรียนรู้ ดังนี้

ดูเพิ่มเติม :