โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก

Lertlah School Virtual Tour

โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก มีความภูมิใจที่จะนำเสนอผลงานของนักเรียนชมรม Lertlah Production Club ที่ประกอบด้วย
1.เด็กชาย ณัฐพสิษฐ์ กาญจนาพิทักษ์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
2. เด็กชายกมลวัฒ มะลิประมาณ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
3. เด็กชายสิปปพงศ์ ประดับไทย ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
โดยนักเรียนกลุ่มดังกล่าว สามารถนำเสนอ (Presentation) หรือการบอกเล่าเรื่อง (Story Teller) ที่มีต่อโรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษกได้อย่างลงตัว ผ่านคลิป VDO ที่แนบมาให้ทุกท่านได้รับชมฉบับนี้นับเป็นศาสตร์และศิลป์ที่จะต้องอาศัยการบูรณาการระหว่างความรู้ในแขนงต่างๆ ผสมผสานกับเทคนิควิธีการที่น่าสนใจ เพื่อดึงดูดให้ผู้ชม ผู้ฟังมีความเข้าใจ และยอมรับ
Lertlah Production Club เป็นหนึ่งในกิจกรรมของชมรมต่างๆที่โรงเรียน ได้จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนมีโอกาสทดลองทำการผลิตสื่อการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ตนเองสนใจ อย่างอิสระ ภายใต้คำแนะนำของคุณครูอย่างใกล้ชิด
โรงเรียนมีความมั่นใจ และความภาคภูมิใจในลูกๆนักเรียนของเรา ที่ได้แสดงความรู้ ความสามารถในการนำเสนอสถานศึกษาที่ตนเองได้เรียนรู้มาหลายๆปี ให้กับท่านผู้ปกครองได้รับชม และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านจะสนุกสนาน เพลิดเพลินกับผลงานของนักเรียนใน Lertlah Production Club หากท่านชอบช่วยกด Like และถ้าใช่ช่วยกด Share ด้วยนะคะ
ดูเพิ่มเติม :