โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก

ความประทับใจของคุณครูและบุคลากร ที่มีต่อโรงเรียนเลิศหล้าถนน

โรงเรียนใดก็ตาม แม้จะมีการลงทุนสร้างอาคารสถานที่ให้สวยงามเพียงใด มีสิ่งอำนวยความสะดวก หรือสื่อการเรียนรู้มากมายแค่ไหน หากขาดครู หรือบุคลากรที่อุทิศตัวให้แก่นักเรียน อย่างเต็มศักยภาพแล้ว ก็คงไม่มีประโยชน์มากนัก
วันนี้โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษกขอเชิญท่านผู้ปกครองมารับฟังความในใจของแม่ครู พ่อครูที่ทำหน้าที่อบรม บ่มนิสัย ส่งเสริมพัฒนาการในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นพัฒนาการทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้แก่ลูกๆ นักเรียนของเรามานานกว่าสิบปี ว่าคุณครูของเรามีความคิดเห็นต่อสถานศึกษาแห่งนี้อย่างไรกันบ้างค่ะ
ถ้าชอบช่วยกด Like ถ้าใช่ช่วยกด Share เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแม่ครู พ่อครูของเราด้วยนะคะ
ด้วยรักและผูกพัน
โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก
ดูเพิ่มเติม :