โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก

ข้อปฏิบัติระหว่างคุณครูและนักเรียนในการเข้าห้องเรียนแบบสอนสด(LIVE)

โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองและนักเรียนรับทราบ ข้อปฏิบัติระหว่างคุณครูและนักเรียนในการเข้าห้องเรียนแบบสอนสด(LIVE) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ดูเพิ่มเติม :